Pianonsoiton ja vapaan säestyksen opetusta aikuisille Herttoniemessä ja Oulunkylässä

Haluatko soittaa pianoa? 

Voit olla opiskellut pianonsoittoa aiemmin tai aloittaa täysin uuden harrastuksen. Yksilöopetuksessa voit painottaa opetuksen sisältöä haluamallasi tavalla. Ryhmäopetus tarjoaa laajan näkymän pianonsoiton perustaitoihin säestämisestä improvisointiin. Kaikilla tunneilla perehdytään myös hyvään perustekniikkaan, musiikin teorian perusasioihin sekä yhteismusisoinnin taitoihin. Kurssit etenevät alkeistasolta eteenpäin puolen vuoden moduleissa (Pianokurssi 1, Pianokurssi 2  jne.).

Uudet pianonsoittokurssit Evergeenit pianolla, Pianomusiikin klassikot sekä Lastenlaulukurssi painottuvat omaan soittamiseen ja ohjelmistoon.

Komppaa itse -kursseilla opiskellaan erilaisia säestyksiä, ”komppeja” kappaleisiin. Jos tunnet jo jonkun verran sointuja ja osaat soittaa pianoa, tämä on oiva kurssi kappaleiden soittamiseen ja uudenlaisten säestysten opetteluun. Jos taas haluat opiskella laaja-alaisesti vapaata säestystä, harjoitella improvisointia, opiskella sointuja, rytmiikkaa ja soinnuttamista, niin uusi Vapaa säestys 1-3 -kurssi on sinulle paras. Kurssikokonaisuus vastaa musiikkiopistotason vapaan säestyksen opintoja (Vapaa säestys D).

Tutustumistunnilla selvitetään osaamistasosi sekä valitaan sopivin kurssi. Lisäksi opetusta on tarjolla kesäkurssien ja workshoppien muodossa. Kaikkia kursseja järjestetään  sekä Herttoniemessä että Ogelissa.

Musisointi lähtee aina vuorovaikutuksesta ja kuuntelemisesta. Jo ensimmäisestä tunnista alkaen soitamme yhdessä. Opetuksessa voidaan käyttää apuna omaa puhelintasi tai tablettia, jolla harjoitukset tallennetaan kotiharjoittelua varten. Nuottipaperia tarvitset joka kerralla. Suosittelemme päivittäistä 5-20 minuutin harjoittelua.

Katso millaista on opiskelu ja soittaminen Helsingin Pianostudion ryhmissä.

default image

“Kiitos hyvästä ja laadukkaasta opetuksesta.”

Asiakaspalaute 2016

17.5.2016

Jokaisen soittajan kanssa tehdään ensimmäisten viikkojen aikana suunnitelma opiskelun etenemiseksi. Aikaisemmin pianoa soittaneiden kanssa voidaan opiskella kappaleita korvakuulolta, harjoitella sointuja ja säestyksiä tai tutkia nuotinlukua ja pianotekniikkaa. Musiikin peruskäsitteiden omaksuminen tapahtuu parhaiten itse tekemälllä: meidän oppilaamme improvisoivat, kirjoittavat esim. Youtuben kappaleita nuoteiksi ja säveltävät omia kappaleita. Samaan aikaan tutustumme pianotekniikan mahdollisuuksiin.

Pianokurssit alkeista keskitasolle

Kesto 10 opetuskertaa

Pianonsoiton kurssit aloitteleville ja palaaville oppilaille alkavat heti yhteismusisoinnilla. Kaikki osaavat musisoida, vaikka eivät olisi opiskelleet päivääkään musiikkia.

Alkeiskursseilla opitaan pianonsoiton perusasioita, kuten rentoa soittotekniikkaa, rytmiikkaa, sointujen käyttöä säestysten luomisessa, melodian soittoa nuoteista sekä korvakuulolta. Ryhmäopetus tukee oppimisprosessia luontevasti: kappaleita ja säestyksiä sekä harjoitellaan että soitetaan parin kanssa. Yhteismusisointi kehittää soittotaitoa nopeasti, tehokkaasti ja lisäksi hauskaa!

Opetusaikoja on sekä Herttoniemessä (H) että Oulunkylässä (O).

Pianonsoiton kurssit syksyllä 2018
(kurssi = 10 viikkoa, tunnin kesto 45 min jos ei erikseen mainita):

 • Pianokurssi 1 (alkeet; kahden soinnun säestykset ym): ti 10.15 (H), ti 18.30 (O), ke 17.45 (H), to 16.45 (O)   
 • Pianokurssi 2 (jatkoa; kolmen soinnun säestykset ym.): ma 17.15 (H), ti 20.15 (O),ke 18.45 (O), to 18.45 (O)
 • Pianokurssi 3 (itsenäisten käsien harjoittelua; sointusävelet melodian alla):  ma 19.30 (H), ti 17.45 (O), to 17.45 (O)
 • Pianokurssi 4 (melodia+komppi): ti 9.30 (H), ke 19.30 (O), to 20.15 (O)
 • Pianokurssi 5 (melodian ja kompin erilaiset yhdistelmät) to 16.45 (H),
 • Pianomusiikin klassikot: ti 11.00 (H), ti 16.00 (O), ke 19.30 (H),
 • Evergreen-kappaleet pianolla: ke 18.45 (H), ti 19.30 (O), to 10.00 (O)
 • Lastenlaulukurssi (helpot säestykset ja kivat kompit) to 19.30 (O)
 • UUTUUS! Jazzia aloittelijoille ke 16.30 (O)

Jos tarvitset apua kurssisuunnittelussa, niin varaa tutustumistunti tai ota yhteyttä. Tervetuloa!

Ilmoittaudu nyt pianotunnille tästä

Selaa tästä alkeiskurssien sisältöihin liittyviä videoita ja katso itse miten opit soittamaan ja säestämään helposti:

Komppaa itse -kurssit säestämisen opiskeluun

Kursseilla opitaan soittamaan tuttuja kappaleita sekä luomaan niihin säestyksiä. Pääpaino on erilaisten komppien ja sointukiertojen opiskelussa sekä rytmiikan kehittämisessä. Ryhmässä soitetaan paljon yhdessä parin kanssa, jolloin toinen voi keskittyä melodian soittamiseen ja toinen pelkkään säestykseen. Tunneilla käydään läpi myös musiikin teoriaa apuvälineenä kappaleiden hahmottamisesssa ja opiskelussa. Tavoitteena on itsenäinen säestystaito erilaisissa musiikkityyleissä. Yhteissoittoa, kotiharjoittelua, ohjelmisto n. 12 kappaletta.

 

Komppaa itse -kurssit syksyllä 2018:

 • Osa 1 ma 18.45 (H), ke 16.45 (H), ke 17.15 (O), to 11.45 (O), to 16.00 (O),
 • Osa 2 ma 16.30 (H),
 • Osa 3 tulossa
 • Osa 4 to 17.30 (H)

Kurssien ensimmäinen kokoontuminen on 3.9.2018 alkavalla viikolla. Jos tarvitset apua kurssisuunnittelussa, niin varaa tutustumistunti tai ota yhteyttä. Tervetuloa!

Voit ilmoittautua pianotunnille tästä.

Katso tästä esittelyvideo tunnilla improvisoinnista

Vapaa säestys 1-3

Vapaa säestys 1-3 kurssit vastavat yhteensä valtakunnallista Vapaa säestys D-kurssia eli Musiikkiopistotason suoritusta.

Kursseilla opiskellaan laajasti vapaan säestyksen ilmiöitä. Samalla kun harjoitellaan improvisointia, sointukulkuja, komppeja ja kappaleita, niin ilmiöt linkitetään musiikin teoriaan. Kurssilla syvennetään säestämisen osaamista, tyylilajien tuntemusta sekä harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen hallintaa. Tavoitteena on oppia säestämään sekä sointumerkein, kirjoitetuista nuoteista että korvakuulolta. improvisointia, korvakuulolta soittoa. Lisäksi harjoitellaan musisointia sekä improvisointia eri tyyleissä (esim. blues, pop, kolmimuunteiset tyylit, latin jne.). Kurssi koostuu kolmesta 10 viikon jaksosta, jotka suoritetaan järjestyksessä. Kurssikokonaisuus vastaa yhteensä valtakunnallista Vapaa säestys D-jaksoa (Musiikkiopistotason Vapaa säestys -jakso) ja antaa hyvät valmiudet vapaan säestyksen itsenäiseen harrastamiseen tai ammattiopintoihin.

 

Opetusta järjestetään sekä Herttoniemessä että Oulunkylässä.

 • Vapaa säestys 1: ti 16.45 (O), ke 18.00 (O), to 11.00 (O), to 18.15 (H)
 • Vapaa säestys 2: tulossa
 • Vapaa säestys 3: ma 18.00 (H)

Kurssien ensimmäinen kokoontuminen on 3.9.2018 alkavalla viikolla. Jos tarvitset apua kurssisuunnittelussa, niin varaa tutustumistunti tai ota yhteyttä. Tervetuloa!

Voit ilmoittautua pianotunnille tästä.

Yksilöopetus ja paritunnit

Tarjoamme myös henkilökohtaista yksilöopetusta. Tämä on hyvä silloin kun ryhmäopetus ei sovi esimerkiksi aikataulujen puolesta tai haluat edetä nopeammin. Räätälöity yksilöopetus sopii myös, jos haluat sekä soittaa pianoa että esim. saada ohjausta omassa säveltämisessä.

Tavoitteenamme on henkilökohtaisesti mielekäs ja merkityksellinen oppimisprosessi kullekin räätälöidyllä tasolla. Pitkällä oleville soittajille tarjoamme mm. seuraavanlaisia osa-teemoja:

 • säestystaidon yleinen kehittäminen (sointumerkit, säestystyylit, rytmiikka, fraseeraus, kuuntelu, pianotekniikka, luovuus ym.)
 • pop/rock-kappaleiden soittaminen tyylinmukaisesti
 • jazz-harmonian hallinta (Dm9, G13, Cmaj9)
 • soolon soitto jazz-kappaleissa
 • melodioiden monipuolinen soinnuttaminen
 • omien säestysten luominen
 • korvakuulosoiton kehittäminen
 • tekniset ongelmat ja niiden ratkaisut
 • rytmiikka, groove ja sisäinen pulssi
 • melodian ja säestyksen yhdistäminen
 • räätälöidyt aiheet tarpeen mukaan – esitä toiveesi opiskeltavasta aiheesta ja me etsimme sinulle opettajan!

Helsingin Pianostudion opetus järjestetään viihtyisässä ja modernissa viiden sähköpianon opetusstudiossa. Opetus on kokonaisvaltaista sisältäen kaikille yhteisiä teemoja, kappaleiden ja soittotekniikan harjoittelua, musiikin teoriaa, yhteissoittoa sekä henkilökohtaista ohjausta esim. tekniikassa.  Pedagoginen lähestyminen on aina sovitettu ryhmän tason mukaan. Tavoitteet asetat itse ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. Musiikin opiskelu meillä on leppoisaa.

Tervetuloa tunneille!