Musiikin teknologian sekä musiikin teorian ja säveltämisen koulutusta alan ammattilaisille sekä harrastajille.
Tule mukaan! 
 

Musiikin teknologian täydennyskoulutus

iPad on monipuolinen apuväline musiikin opiskelussa, musiikin opetuksessa sekä harjoittelussa.

Tarjoamme koulun musiikinopettajille, musiikkiopistojen opettajille sekä esim. kirkon työntekijiölle musiikin teknologian täydennyskoulutusta. Koulutusta järjestetään tilauksesta joko paikan päällä tai etänä.

Koulutuksessa tutustutaan sekä tietokoneen että iPadin käyttöön keskeisten sovellusten kautta (esim. GarageBand, iRealPro, Notion) sekä tuotosten jakamiseen eteenpäin erilaisten ratkaisujen kautta (esim. Dropbox, SoundCloud, GoogleDrive ym.).

Koulutusaiheet:

  • musiikin säveltäminen ja sävellyttäminen
  • musiikin sovittaminen
  • musiikin teknologia musiikkioppilaitoksessa ja musiikinopetuksessa: soveltava käyttö musiikkipedagogiikassa ryhmä- ja yksilötyöskentelyssä

Täydennyskoulutus musiikin alan ammattilaisille

Koulutus voidaan järjestää Pianostudion tiloissa, tilaajan järjestämissä tiloissa tai etänä.   Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Musiikkiopistojen ja musiikin muu täydennyskoulutus

Tarjoamme täydennyskoulutusta musiikkiopistojen opettajlle, koulun musiikin opettajille sekä muille alan ammattilaisille mm. seuraavilla alueilla:

  • pop/jazz-pianon ja vapaan säestyksen pedagogiikka
  • ryhmäopetuksen pedagogiikka
  • sovittaminen, säveltäminen, improvisointi
  • musiikin teknologian käyttö
  • muu soveltuva aihe

Esimerkkejä koulutuspäivästä (4×45 min)

  1. Aihe: Improvisointi eri soittimilla musiikkiopistoissa

Sisältö: Vuorovaikutusharjoituksia; yksinkertaisia harjoituksia improvisoinnin aloittamiseen ja soveltamiseen yhteismusisointiin. Musisointia työparin kanssa. Yhteistä keskustelua ja pedagogiikan sanoittamista. Työvälineitä arkeen improvisoinnin sisällyttämiseksi kaikessa musiikin opetuksessa.

2. Aihe: ryhmä- ja pariopetuksen pedagogiset työkalut piano-opettajille

Sisältö: Harjoitteita ja ideoita asioiden opettamiseen ryhmässä. Keskustelua siitä miten ryhmäopetus eroaa yksilöopetuksesta. Musisointia pienryhmissä, ohjelmistoa.

  

Koulutus voidaan järjestää Pianostudion tiloissa tai tilaajan järjestämissä tiloissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!