Pianonsoiton harjoittelu vaati kärsivällisyyttä, varsinkin alkuvaiheessa. Jotta oppimista tapahtuu, käsien tulisi olla rennot ja liikeradan vapaa. Tällöin ranne auttaa sormia kohtaamaan oikeat koskettimet oikeassa kulmassa. Melodian pätkää tulee toistaa riittävän monta kertaa ja niin hitaasti että suoritus on oikein. Jos soitat liian nopeasti ja teet virheitä, tulet samalla harjoitelleeksi virheiden tekemistä. Tehokas harjoittelu on keskittynyttä, “hidastettua” musiikkia oikeine liikeratoineen ja lyhyeen katkelmaan rajoittunutta. Kannattaa käyttää aikaa oikeiden melodian sormijärjestysten etsimiseen tai säestämisessä lähimpien sointukäännösten etsimiseen. Selkeys ja yksinkertaisuus auttavat toistettavuudessa, kun harjoiteltava kohta ja asia pysyy kirkkaana mielessä.